PRETRAGA

POKRENUT FORUM ZA OMLADINSKE POLITIKE

 • rtvpuls
 • 08/09/2019 07:09
 • Pregleda: 166
 • http://www.rtvpuls.com/vesti/pokrenut_forum_za_omladinske_politike/25056
 • K. MITROVICA, 7. septembar – Kako mladi da poboljšaju svoj položaj u društvu bilo je centralno pitanje Foruma za omladinske politike koji je ove nedelje inicirao Omladinski edukativni klub Sinergija u mitrovačkom Centru građanske energije.
   
  Mladi na Kosovu predstavljaju veliki društveni potencijal koji nije dovoljno angažovan i vrednovan u kreiranju savremenog demokratskog i prosperitetnog društva. Svesni toga, u Sinergiji već  godinama rade na okupljanju i društvenom angažovanju madih i pokretanju omladinskog aktivizma. Volonteri i menadžment ove organizacije zajedno rade na adresiranju problema i potreba mladih, prvenstveno na severu Kosova.
   
  Portparol Sinergije Jovana Stojanović kaže da je svrha omladinskog aktivizma usmerena ka interesima zajednice.
   
  “Forum za omladinske politike identifikuje probleme sa kojima se mladi suočavaju i nudi određena rešenja, pre svega u četiri opštine na severu Kosova: Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Forum okuplja ljude različitih profila koji bi trebalo da daju svoje predloge u rešavanju problema i ohrabre mlade da se više angažuju i ne stanu ako im se jednom zatvore vrata”, rekla je Jovana Stojanović iz ove omladinske organizacije.
   
  Učestvujući na forumu, Valentina Đerković iz Direkcije za omladinu i sport opštine Severna Mitrovica ocenila je da je neophodno da mladi budu više angažovani u društvenim procesima na svim nivoima.
   
  “Interesovanje mladih da učestvuju u društvenim procesima je sada pod znakom pitanja i zbog toga što oni nisu ni obavešteni u dovoljnoj meri o tome koliko mogu da doprinesu”, ocenila je Đerković.
   
  Međutim, Milica Marjanović iz Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta smatra da se u poslednje vreme dešavaju pozitivne promene.
   
  “Mislim da su mladi sve više uključeni u procese donošenja odluka i sada je omladinski aktivizam na višem nivou”, kaže Marjanović.
  Njen kolega  Aleksandar Arsenijević smatra da upravo ovakve inicijative, kao što je Forum za omladinske politike, bude mlade iz pasivnosti i podsećaju ih da, kako je rekao, ne budu samo fiktivni likovi.
   
  “Tako bi uzeli stvar u svoje ruke i unapredili prvo sebe, a potom i društvo oko sebe”, kaže predsednik Studentskog parlamenta Aleksandar Andrejević.
   
  Predsednica Skupštine opštine Zvečan Biljana Jaredić, s druge strane, smatra da bi lokalne samouprave trebalo da budu zadovoljne uključivanjem mladih, ali i da nastave da ih motivišu.
   
  “Mladi se uključuju oko onih pitanja koja ih, prirodno, najviše interesuju, kao što je slučaj izgradnje Omladinskog centra u opštini Zvečan. Mladi su prisustvovali javnim konsultacijama i davali su svoje predloge kako taj centar, u stvari, treba da izgleda. Posle toga, napravljen je izveštaj sa njihovim idejama koji je predstavljen opštinskoj skupštini i svakako da ćemo uvažiti njihove ideje”, rekla je Jaredić i dodala da bi to mogao da predstavlja dobar primer i za uključivanje drugih omladinskih organizacija u svojim lokalnim sredinama. 
   
  Ipak, ima i različitih mišljenja. MIljana Dunđerin iz Kulturnog centra Akvarijus u Kosovskoj MItrovici smatra da se mnoge stvari završavaju samo na rečima, a ne na delu. 
   
  “Veoma često mladi imaju problem oko toga da ne znaju gde bi i kome trebalo da se obrate, kome da podnesu zahtev, od koga da očekuju odgovor, ali je važno da i pored svega toga inicijativa mladih bude prisutna u svakodnevnom životu”, istakla je Dunđerin. 
   
  Novinarka Ivana Petronić ukazuje da postoje dva suprotna iskustva. Ima mladih koji su spremni da se uključe i u političkom smislu, u kulturi, umetnosti i sportu ili kroz društveno koristan rad, a sa druge strane ima i onih koji su do te mere pasivni da i ne znaju šta su njijhova prava pred centralnim ili lokalnim istitucijama.
   
  “Oni koji žele imaju priliku da se angažuju, ali, posebno u ruralnim sredinama, ima puno mladih koji prosto ne žele da se uključe i saznaju svoja prava”, upozorava Petronić.
   
  Sa tim se slaže i  Jovana Stojanović iz Sinergije.
   
  “Mladi su vema nezainteresovani da se uključe u procese koji se tiču njih samih i slabo se informišu o svojim pravima i obično kažu da ih politika ne zanima, da ne vole to i da ne žele time da se bave. Ipak, važno je da im se predoči koliko je bitno da se uključe u procese donošenja odluka koji se tiču njih samih, kao što je slučaj sa zapošljavanjem, studiranjem ili slično”, kaže Stojanović.
   
  Nakon iniciranja Foruma za omladinske politike, Omladinski edukativni klub Sinergija će napraviti predlog praktičnih politika i pokrenuće akciju zagovaranja ka donosiocima odluka, da izložene ideje ne ostanu samo na papiru nego da dobiju svoju konačnu primenu, poručuju u Sinergiji.
   
  Ova aktivnost je deo projekta „Unapređivanje položaja mladih u svetlu Briselskih sporazuma“ koji realizuje OEK Sinergija, u saradnji sa RTV Puls, a finansijski podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS).
   
  Izvor: Redakcija RTV Puls