PRETRAGA

ISKORENJIVANJE KORUPCIJE NA KOSOVU KLJUČNO ZA STRANE INVESTICIJE

 • 07/12/2018 16:44
 • Pregleda: 269
 • http://www.rtvpuls.com/vesti/iskorenjivanje_korupcije_na_kosovu_kljucno_za_strane_investicije_/21439
 • ŠILOVO-GNJILANE, 7. decembar – Službenica Američke ambasade u Prištini Džesika Jarcev ocenila je u Nedelji borbe protiv korupcije koja traje na Kosovu od 9. do14. decembra, da je iskorenjivanje ove pojave od vitalnog značaja za privlačenje stranih investicija, zadržavanje mladih ljudi i za osiguranje budućnosti Kosova  u evroatlantskoj zajednici.    
   
  RTV Puls: Šta jeste, a šta nije korupcija? Kada prestaje dobra volja građanina da „časti“ nekog službenika, a u kom trenutku to postaje krivično delo?
   
  Džesika Jarcev: U suštini korupcija je zloupotreba položaja moći u ličnu korist, kada neko ko bi trebalo besplatno da pruži usluge građanima traži mito. Nije važno da li je to pet ili pedeset hiljada evra, to je korupcija. Ono što nije korupcija to je zagovaranje pravičnog pristupa javnim službama ili pokušaj uticaja na političke odluke kroz organizacije civilnog društva, političke partije ili medije. Ali, nije lako promeniti mentalitet ljudi da sve završavaju preko veze. Neki misle da će dobiti bolje i efikasnije usluge ako poznaju nekog ili ako ponude mito. Međutim, takav pristup samo povećava korupciju. Građani bi trebalo da očekuju da državni službenici budu pošteni i da podjednako tretiraju sve. Ali, to takođe znači da su i sami građani odgovorni za svoj pošten pristup.
   
  RTV Puls: Ima li razlike u percepciji korupcije u USA i na Kosovu? Kakav je stav američke javnosti, a kakve kosovske prema korupciji i kako to približiti?
   
  Džesika Jarcev: Na neki način, možda, ima razlike. Ali, mislim da se građani svih zemalja slažu da vlade i preduzeća napreduju samo kada zaposle najkvalifikovanije pojedince, a ne kada zapošljavaju svoje nepismene rođake. Ne bi trebalo mitom da se “izvlačite” od plaćanja saobraćajne kazne ili da lekaru date mito, da biste dobili dobru negu. Obični ljudi mogu da doprinesu borbi Kosova protiv korupcije. Pre nekoliko godina desetine policajaca, uključujući policajce – kosovske Srbe na severu, bilo je suspendovano, jer su tražili mito za saobraćajne kazne. Bilo je i slučajeva kada je nekoliko gradonačelnika bilo osuđeno zbog zloupotrebe službenog položaja u procesu zapošljavanja. Građani su sami iznosili u javnost ove probleme. Prijavljivanje korupcije  je, ustvari, jedan od najboljih načina za borbu protiv korupcije.
   
  RTV Puls: Korupcija je bolest koja razara princip vladavine prava kao temelj savremenog koncepta demokratije. Šta su uzroci, a šta posledice na Kosovu?
   
  Džesika Jarcev: Po mom mišljenju korupcija je rezultat onoga što čine pojedinci koji ne poštuju svoje komšije i njihovu zajednicu, nego brinu samo za sebe. Kada javni službenik ukrade novac iz državnog, odnosno opštinskog budžeta, on krade novac od od građana. Kada neko donosi zvanične odluke, a od toga ima ličnu korist, on vara građane. Posledica korupcije je to što nanosi štetu demokratiji, negativno utiče na ekonomski razvoj i povećava društvenu nejednakost. Borba protiv korupcije je direktno u vezi sa budućnošću Kosova, od vitalnog je značaja za privlačenje stranih investicija, za zadržavanje mladih ljudi na Kosovu, kao i za osiguranje budućnosti Kosova u evroatlantskoj zajednici.    
   
  Novinar: Ruška Šipetić