Vesti TV Puls

VESTI TV PULS

VESTI TV Puls je centralna informativna emisija na kanalu Televizije Puls. Emituje se svakog dana u godini od 19 časova.
Težište emisije VESTI su lokalne vesti sa Kosova, prvenstveno iz regiona Kosovskog Pomoravlja. U emisiji se redovno prate vesti iz Prištine, Beograda, regiona i sveta.
Pored vesti iz oblasti politike, VESTI TV Puls su otvorene i za druge relevantne sadržaje: društveni odnosi i pojave, privreda, kultura, sport...
VESTI TV Puls traju 30 minuta, a pored materijala iz sopstvene produkcije, u emisiji se objavljuju i prilozi partnerskih medija TV Mreže širom Kosova.

Urednici emisije VESTI TV Puls su: Radica Micanović, Branka Milenković, Danijela Stanojević i Marko Zakić.
VESTI TV Puls su dostupne i na internetu na adresi: http://rtvpuls.com/video.php

Kontaktirajte redakciju:
Adresa:
Televizija Puls, Šilovo bb, 38 252 Šilovo
Telefon:
+381 (0)280/325-977
+386 (0)49 500 390
+386 (0)66 82 00 521
E-Mail:
desk@rtvpuls.comPuls Naroda


Programska orjentacija

Program Televizije Puls je fokusiran na najbitnije dnevne događaje, društvene pojave i relevantne ličnosti prvenstveno sa Kosovskog Pomoravlja, ali i šire. Pored vesti i događaja, redakcija TV Puls prati sociološke pojave koje se na prvom mestu odnose na srpsku nacionalnu zajednicu na Kosovu i njihove odnose sa većinskim albanskim stanovništvom i drugim zajednicama.

Značajno mesto u programu TV Puls predstavlja briga o očuvanju srpskog nacionalnog identiteta kroz produkciju i emitovanje TV sadržaja o kulturnom nasleđu, svetinjama Srpske pravoslavne crkve, kulturnoumetničkim aktivnostima, očuvanju srpskog jezika i drugo. TV Puls redovno prati aktivnosti civilnog sektora na Kosovu i ima uspešnu profesionalnu saradnju sa svim relevantnim institucijama na Kosovu, uključujući i Međunarodnu zajednicu.

Informativni program

Informativni program je težišna tačka produkcije Televizije Puls. U okviru tog programa pripremaju se, realizuju i emituju: „VESTI TV Puls“, „INFO FLEŠ“, „Jutarnji program TV Puls“, debatna emisija „OTVORENO O...“ , „Pregled nedelje“ i drugi sadržaji. Pored sopstvene produkcije, u razvoju Informativnog programa TV Puls značajan doprinos daju i partneri nezavisne TV Mreže, koja okuplja sve TV emitere na srpskom jeziku širom Kosova (TV Mir u Leposaviću, TV Most u Zvečanu i TV Herc u Štrpcu), uz produkciju New Press u Čaglavici.

Težište Informativnog programa su događaji, pojave i ličnosti prvenstveno sa teritorije Kosovskog Pomoravlja, ali i šire. U produkciji i razmeni TV vesti, izveštaja i reportaža, TV Puls sarađuje sa članicama TV Mreže, Radio televizijom Kosova i Prvom TV u Beogradu.

Marketing

TV Puls po veoma povoljnim uslovima svojim klijentima pruža usluge: produkcija i emitovanje TV reklama i malih oglasa, iznajmljivanje studijskih i produkcijskih kapaciteta, kao i set drugih usluga na osnovu pojedinačnih ugovora o poslovo-tehničkoj saradnji.

Kontaktirajte nas

Adresa:
Televizija Puls, Šilovo bb, 38 252 Šilovo

Telefon:
+381 (0)280/325-977
+386 (0)49 500 390
+386 (0)66 82 00 521

E-Mail:
office@rtvpuls.com